záložný zdroj 300 W sínus bez batérie

záložný zdroj 300 W sínus bez batérie

Doprava zdarma

Hlavné charakteristiky záložného zdroja k teplovodným krbom a kachliam •Doprava zdarma je len pri objednávke s krbovú vložkou! Napájací sieťový kábel a káble na pripojenie batérie sú súčasťou zariadenia • Výstupné napätie je v tvare čistej sínusoidy a to aj v režime z batérie • Vysoká účinnosť zariadenia 92% v režime z batérie • Možnosť pripojenia len z batérie ( bez sieťového napätia AC ) – studený štart • Stabilizátor napätia AVR • Signalizácia – viacriadkový displej• Ochrana: Skratová / Preťaženie / Tepelná / RGR • Chladenie prostredníctvom ventilátora • Použitie:- čerpadlá ústredného vykurovania- indukčné čerpadlá- čerpadlá v krbových systémoch- regulátory kotlov UK- iné zariadenia napájané napätím 230VAC/50Hz do výkonu 300W

  • Cena: 149 € s DPH

Dostupnosť: Skladom

Princíp práce a doba prevádzky z batériou
Zariadenie UPS SINUS PRO je zariadením typu záložného zdroja a zabezpečuje zdroj
striedavého napätia v prípade výpadku siete. Počas prítomnosti sieťového napätia na vstupe
do zariadenia, je toto napätie priamo presmerované na výstup a podľa potreby stabilizované.
Tento pracovný režim sa volá sieťový. V prípade výpadku siete na vstupe, sa zariadenie
automaticky prepne do režimu napájania z batérie. Napätie z batérie je permanentne menené
prostredníctvom meniča na striedavé.
Vybitie batérie nastane vtedy, ak napätie na batérii dosiahne hodnotu okolo 11V. Ak
hodnota napätia na batérii dosiahne hodnotu približne 10,5 V nasleduje vypnutie zariadenia,
čím sa ochráni batéria pred hlbokým vybitím. Je potrebné vziať do úvahy že v tomto stave je
odoberaný minimálny prúd z batérie, a pri dlhodobom výpadku siete je potrebné fyzicky
odpojiť káble z baterky. (neodpájať menič zo siete, mimo sezóny, hrozí poškodenie
akumulátora).
Ak sa znovu objaví napätie na vstupe, zariadenie sa automaticky prepne do sieťového
režimu. Zariadenie je vybavene rýchlim procesorom a toroidným transformátorom čo
zaručuje bezproblémovú prevádzku. Inteligentné riadenie ventilátora je závislé od skutočnej
teploty zariadenia.
Doba prevádzky meniča z batérie závisí od spotreby zálohovaného spotrebiča v reálnom
čase a od kapacity použitej batérie. Odporúčaná kapacita batérie je 12 – 200Ah.
Orientačná doba zálohovania ( T ) sa dá približne vypočítať podľa vzťahu:
T = 10C/P kde T – doba zálohovania v hodinách, C – kapacita batérie v Ah, P –
príkon spotrebiča vo Watoch

 

Technické parametre
Maximálny výkon meniča UPS 300 sinus PRO: 300W
Maximálny výkon meniča UPS 500 sinus PRO: 500W
Napätie akumulátora: 12V DC
Maximálny nabíjací prúd akumulátora: 10A
Nabíjacie napätie: 13,8V ( +/- 0,5V )
Napájacie napätie siete: 230V AC / 45 - 65 Hz
Rozsah výstupného napätia – stabilizátor: 204 – 240 V AC
Rozsah výstupného napätia – menič: 230V AC (+/- 3%) 50Hz
Prepnutia na menič pri napätí vstupu: <160V , alebo >260V
Ochrana proti preťaženiu 110%-130%: vypnutie po 30 sekundách
Ochrana proti preťažemiu 131% a viac: okamžité vypnutie
Teplota prostredia: 0 – 40°C
Vlhkosť prostredia: 10 – 90% RH, nekondenzujúca

 

Montáž zariadenia
• Zriadenie by malo byť namontované vo zvislej polohe, ďalej od zdrojov tepla a slnečného
žiarenia, vlhkosti, vody a výbušných látok.
• Za účelom zabezpečenia dobrej ventilácie je potrebne ponechať priestor asi 10 cm pre
vstupom a výstupom ventilátora
• Pred zapnutím zariadenia sa uistite či napätie a frekvencia sú správne pre dané
zariadenia
• Pre zabezpečenie správneho chodu zariadenia musí byť zariadenie uzemnené
• Hlavný vypínač prepnúť do polohy 0 (OFF).
• Pri výbere miesta montáže je potrebné dbať na to, aby bolo zabezpečené voľné prúdenie
vzduchu.

 

 Uvedenie do prevádzky
• Zapojiť napájací kábel AC 3x0.75mm2 do elektroenergetickej siete z parametrami
230VAC/50Hz.
• Zapojiť káble batérie 2x6mm2 do batérie s napätím ktoré zodpovedá danému typu
meniča.
• Pripojiť odberné zariadenia do výstupnej zásuvky AC zariadenia .
• Zapnúť hlavný vypínač do polohy 1 (ON).
• Stlačením a podržaním ( 3 sekundy ) modrého tlačidla zapnúť menič.
• Skontrolovať správnosť funkcie zariadenia.

POZOR!
Autobatérie nie sú celkom vhodné pre zálohovacie zariadenia, nakoľko sú stavané na iné
prevádzkové podmienky (štartovacie).

 

ako funfuje záložný zdroj

Prihlásenie

Táto stránka používa súbory cookies. Bližšie informácie a ako zabrániť ich používaniu nájdete na stránke ... Ochrana osobných údajov.