Polityka prywatności

Cenimy Twoją prywatność. Są to informacje o przetwarzaniu, podstawie prawnej, celu i zakresie przetwarzanych przez nas informacji o naszych klientach i osobach odwiedzających naszą stronę.

Administratorem danych osobowych jest: KRB-TECH s.r.o., IČ 44708220 z siedzibą pod adresem Vojtaššákova 614, Tvrdošín 02744, Słowacja.


Dane na Twoim urządzeniu

Przechowujemy pliki cookie na Twoim urządzeniu. Zawartość plików cookies stanowi sposób identyfikacji konkretnego odwiedzającego i zapewnienie mu możliwości ciągłej interakcji z serwisem, w szczególności możliwość założenia konta użytkownika, logowania, zakupu. Ponadto mogą być wykorzystywane do technicznej optymalizacji działania platformy internetowej, funkcji bezpieczeństwa oraz technicznego zapisu wyboru preferencji wyświetlania zgodnie z Twoim sprzętem przez zarządcę infrastruktury technicznej. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie podstawowej funkcjonalności, dbanie o bezpieczeństwo i stabilność działania.

Za Twoją zgodą możemy również używać plików cookie do innych celów. Ze względu na charakter i cel wykorzystania danych wyróżniamy następujące podstawowe typy:

Funkcjonalność: dodatkowe funkcje, które poprawiają komfort przeglądania, przechowują niektóre preferencje bez posiadania konta użytkownika lub logowania, korzystania ze skryptów i/lub zasobów stron trzecich, widżetów itp.
Analityka: Korzystanie z narzędzi analitycznych pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych gości i sposób, w jaki korzystają z naszej witryny. Możemy używać narzędzi własnych lub stron trzecich do śledzenia lub rejestrowania przeglądania naszej strony internetowej, analizowania narzędzi lub komponentów, z którymi wchodziłeś w interakcję lub z nich korzystałeś, w celu rejestrowania zdarzeń konwersji i tym podobnych.
Marketing: Możemy używać plików cookie i narzędzi stron trzecich w celu ulepszania produktów i / lub usług naszych lub naszych partnerów oraz ich przydatności dla Ciebie w oparciu o produkty lub strony, które odwiedziłeś w tej stronie internetowej lub na innych stronach internetowych.

Możemy korzystać z lokalnej pamięci Twojej przeglądarki. Robimy to za Twoją zgodą.
Prawo dostępu i inne prawa

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa masz prawo do:

  • poprawienia błędnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, z wyjątkiem danych, których przetwarzanie narzucają nam inne przepisy prawa lub interes prawny,
  • prawo żądania przeniesienia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Kontakt

W przypadku pytań lub innych próśb możesz skontaktować się z administratorem danych ew. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem krbtech@azet.sk.

Możesz również skontaktować się z odpowiednią instytucją ochrony danych.

Zaktualizowano: 01.01.2022

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła

Produkt został dodany do koszyka
Kontynuuj zakupy Wypełnij zamówienie.