Warunki handlowe sprzedaży pieci kuchennich i wolnostojącich na drewno.

warunki handlowe

Warunki handlowe sprzedaży pieci kuchennich i wolnostojącich na drewno.
WARUNKI REKLAMACJI pieci kuchennich i wolnostojącich.

 

Regulamin Sklepu "www.pece-krb-krby.sk/pl"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Adres do korespondencji: KRB-TECH s.r.o.

Nižná 02743 (Republika Słowacka) ul. Hviezdoslavova 197, NIP: SK 20 22 798 206, https://www.pece-krb-krby.sk/pl

E-mail: krbtech@azet.sk

tel. kontakt:SK-   00421 918 980 018

Adres serwisu i do doręczeń w Polsce:
sklep MODOM, ul.: Przemysłowa 2 , 34-480 Jabłonka Orawska
2. Treść strony www.piece-koper.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Zamieszczenie na stronie www.piece-koper.pl obrazów produktów nie stanowi oferty.
4. Od momentu potwierdzenia przez KRB-TECH s.r.o. otrzymania oferty Zamawiającego jest on nią związany.
5. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową za przedpłatą. Istnieje również możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób  fizycznych i form w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych RODO przepisu - klienta informujemy również że Wasze dane osobowe są niezbędne do tego, aby moglibyśmy zawrzeć umowę na odległość. Jeśli nie udostępnimy swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres dostawy, email, telefon, itd.), my s Wami możemy jako klientem stwierdzić umowa na odległość.


• Jeśli jesteś konsumentem - osobą fizyczną, która bierze udział w umowie zawieranej na odległość - nie w ramach twojej firmy, zatrudnienia lub zawodu, podaj swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
• Jeśli kupujesz jako przedsiębiorca w związku z Twoją firmą, musisz również podać swoją firmę, numer identyfikacji podatkowej, numer VAT i numer VAT, jeśli jesteś płatnikiem podatku VAT i miejscem prowadzenia działalności.

II. CENA WYSYŁKI
1. Do zamówienia  w kraju PL doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 300,00 zł i pobranie 12 zł cena zawiera stawkę VAT

Cena wysyłki dotyczy 1 produktu do 150 kg. Dostawa zazwyczaj w ciągu 7-10 dni roboczych, chyba że przy produkcie wskazano inny termin dostawy. Tylko terytorium PL.

2. Transport do innych krajów UE poza SK i CZ jest wyłącznie po strone klienta, który sam musi sam zabezpieczić dostarczenie, chyba że uzgodniono inaczej ze sprzedawcą. Za zamówiony towar MUSITE ZAPŁACIĆ PRZED JEGO PRZEKAZANIEM A TOWAR ZOSTANIE WYSŁANY PO PRYPISANIU FINANSOW NA NASZE KONTO!

III. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.
1. W sklepie www.piece-koper.pl można kupić wyłącznie oryginalne produkty.
2. Oferta sklepu www.piece-koper.pl obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

UWAGA!

3. Zakupów w sklepie www.piece-koper.pl dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego, który umożliwi złożenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży.
5. Wysyłając zapytanie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwiać wykonanie umowy sprzedaży KRB-TECH s.r.o jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.
6. Zamówienia mogą być realizowane na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
7. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i ilością zamówionych produktów, i to tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem KRB-TECH s.r.o.
8. Wszystkie ceny podawane na stronie piece-koper.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej na terenie Republiki Słowackiej.
9. KRB-TECH s.r.o., właściciel piece-koper wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury Vat. Faktura Vat oraz dokument gwarancji są przesyłane Zamawiającemu wraz z towarem.

10. W przypadku zamawiania przez Internet należy podać następujące informacje:
Jeśli konsument - osoba fizyczna, która działa w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - nie w ramach swej działalności gospodarczej, zawodu lub zatrudnienia, proszę podać nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail kontaktu.
W przypadku zakupu jako przedsiębiorca w związku z firmy należy napisać również nazwę firmy, numer identyfikacyjny, REGON lub identyfikator podatkowy VAT - siedzibę, miejsce prowadzenia działalności.

 

IV. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie firmy kurierskiej.
4. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie poinformowany telefonicznie. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oraz dokonanie wpłaty oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail lub sms informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia.
6. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli KRB-TECH s.r.o., właściciela piece-koper telefonicznie.

Ponieważ towary wysyłane są w pełni ubezpieczone przed uszkodzeniem, w przypadku uszkodzenia klient powinen sporzadzic protokół uszkodzen, ktory znajduje sie w komplecie dokumentow, w momencie odbioru towaru od kuriera. W innym pryypadku reklamacja nie bedzie uwzgledniona.

Uszkodzenia zgłaszane przez zamawiającego po przyjęciu paczki nie będą uwzględniane.

7. Jeżeli Zamawiający nie odbierze przesyłki w zakreślonym terminie i towar wróci do sklepu sprzedawca ponownie prześle Zamawiającemu towar po pokryciu przez Zamawiającego kosztów przesyłki w wysokości 600,00 zł

 

V. GWARANCJE I REKLAMACJE
1. Do każdy zakupionego i dostarczonego towaru dołączona będzie gwarancja producenta, co potwierdza załączona do produktu karta gwarancyjna w języku polskim.
2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta, importera placówki serwisowe na terenie, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta, importera.
3. Odbierając zamówiony produkt Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie przesłanego pocztą konwencjonalną lub elektroniczną protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
5. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, których nie może usunąć autoryzowany serwis producenta należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz rachunkiem/ fakturą na adres serwisu: ul. Krakowska 20, 34-480 Jabłonka.
6. KRB-TECH, właściciel piece-koper zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej za pomocą poczty konwencjonalnej i udzielenia na podany przez Zamawiającego adres pocztowy informacji o sposobie jej załatwienia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania listu, a jeżeli konieczne jest odebranie towaru, to w ciągu 30 dni od dnia odbioru przez firmę kurierską zakupionego przez Zamawiającego produktu.
7. W przypadku konieczności odbioru produktu od zamawiającego, Konsultant KRB-TECH s.r.o., właściciel piece-koper wysyła po jego odbiór firmę kurierską, na koszt KRB-TECH, właściciela piece-koper.
8. KRB-TECH s.r.o. właściciel piece-koper zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwieniu reklamacji.

 

VI. ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez zamawiającego.
3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie noszącego jakichkolwiek śladów używania. Użyty towar musi być oczyszczony z osadów sadzy i śladów palenia tak aby nie nosił żadnych śladów użytkowania.
5. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę.
6. Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru oraz kosztów dostarczenia rzeczy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez KRB- TECH s.r.o., właściciela piece-koper.pl zwróconego towaru poprzez wykonanie przelewu przez KRB-TECH s.r.o., właściciela piece-koper na wskazane przez Zamawiającego konto.

W ramach procedury reklamacyjnej wymagane są następujące informacje od klientów: imię, nazwisko, adres,
numer telefonu i podpis osoby uprawnionej lub też podpis biometryczny.
Wszystkie uzyskane w ten sposób dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia roszczenia zgodnie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, obowiązujące.


Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania w tym prawo do żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowych lub całych swoich danych osobowych treści i innych praw RODO do tych danych.

 Organ nadzorczi- Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava

Orgán dozoru : Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , Žilina 011 79, ul. Predmestská 71, P.O. BOX B-89

tel: 041/7632130, 041/7245868, fax: 041/7632139, email: za@soi.sk

 ( DOKUMENTY )

Ochronę formularzy zapewniają reCaptcha V2 i reCaptcha V3 firmy GOOGLE.

Informowanie konsumentów o tym, jak zapewnić zbiórkę odpadów opakowaniowych.

Firma jest zgodnie z ustawą Opakowanie 529/2002 CFU w Rejestrze obowiązkowej rejestracji osób pod numerem rejestracyjnym PO_0008865 a także spełnia wszystkie zobowiązania prawne wynikające z ustawy opakowań.

Mamy poinformował nas, że podane recyklingowi materiały opakowaniowe są prawidłowo zidentyfikowane:

- W przypadku ich przekazania, jeśli nie używać energii jako paliwo ma być oceniana w tych materiałów opakowaniowych przekazanych do: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul Hviezdoslavova 197, która będzie pobrania za darmo.

nazwa materiału opakowaniowego napisane znak numeryczny znak   

rec

        

Drewno
FOR 50
Papier PAP 22

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła

Privacy preferences

Polityka prywatności
Używamy plików cookies, aby ulepszyć twoją wizyte na naszej stronie
internetowej, pod kątem analizowania jej działania i zbierania danych o jej
użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron
trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub
innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie cookie", zgadzasz się na to
przetwarzanie. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje aby
dostosować swoje preferencje.

Polityka prywatności

Pokaż szczegóły

Nasza strona internetowa przechowuje dane na Twoim urządzeniu (pliki cookie i repozytoria przeglądarek) w celu identyfikacji Twojej sesji i osiągnięcia podstawowej funkcjonalności platformy, doświadczenia przeglądania i bezpieczeństwa.

Możemy przechowywać dane na Twoim urządzeniu (pliki cookie i repozytoria przeglądarek) w celu zapewnienia dodatkowych funkcji poprawiających komfort przeglądania, przechowywania niektórych preferencji bez posiadania konta użytkownika lub bez logowania, korzystania ze skryptów i/lub zasobów stron trzecich, widżetów itp.

Korzystanie z narzędzi analitycznych pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych gości i sposób, w jaki korzystają z naszej witryny. Możemy korzystać z narzędzi własnych lub zewnętrznych, aby śledzić lub rejestrować przeglądanie naszej witryny, analizować narzędzia lub komponenty, z którymi wchodziłeś w interakcję lub z nich korzystałeś, rejestrować zdarzenia konwersji i tym podobne.

Możemy używać plików cookie i narzędzi stron trzecich w celu ulepszania produktów i / lub usług naszych lub naszych partnerów oraz ich przydatności dla Ciebie w oparciu o produkty lub strony, które odwiedziłeś w tej stronie internetowej lub na innych stronach internetowych.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła

Product has been added to the cart
Kontynuuj zakupy Wypełnij zamówienie.