Relamačný poriadok na predané krbové vložky, krby a kachle, sporáky na drevo.

Reklamačný poriadok na krby aj krbové kachle a sporáky.

Reklamačný poriadok internetového obchodu

www.pece-krb-krby.sk, www.krbtech.sk, www.sporakynadrevo.sk, www.pece-krb-krby.sk/pl
Predávajúci: obchodné meno: KRB-TECH s.r.o.
sídlo: Tvrdošín 02744, Vojtaššáková 614
IČO: 44708220 DIČ: 2022798206 IČ DPH: SK2022798206
zápis v registri: 3Nre/117/2009 vložka 51100/L


1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv pre sporáky, krbové vložky, kachle a pece. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:
názov a adresa prevádzky: KRB-TECH s.r.o. Tvrdošín 02744 , ulica Vojtaššáková 614
reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): Ľuboš Nejedlík – konateľ . tel.: +421902 818 424
3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe .
a) Záručná reklamácia pre krby, kachle a pece, sporáky.
Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím opravy výrobku. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.
b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.
Osoba ktorá vybavuje reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.
4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi konateľovi Ľubošovi Nejedlíkovi.

5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Všetky potrebné dokumenty nájdete tu ( dokumenty )


Ochrana osobných údajov GDPR
V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, v platnom a účinnom znení.


Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu, úplne odstránenie osobných údajov a ďalších zákonných práv GDPR k týmto údajom.

Nákupom to nekončí.  Aj na Vašom názore záleží!

recenzie na KRB-TECH sro v najnakup Overený predajca krbových vložiek a sporákov na drevo a krbových kachlí.

Krby, pece, kachle a sporáky na drevo.

Ak sa Vám začalo na nami predávanom kozube, sporáku na drevo alebo kachliach niečo nezadať informujte nás o tom a mi sa Vám budeme snažiť pomôcť konkrétnu závadu odstrániť. Pokiaľ sa stane závada väčšieho rozmeru a nedá sa odstrániť na mieste túto dokážeme odstrániť podľa možnosti do 14 dní u nás v Nižnej.

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa súbory cookies. Bližšie informácie a ako zabrániť ich používaniu nájdete na stránke ... ochrana osobných údajov.